Vår och försommar på Blå Jungfrun

Sedan 2019 har jag varit inblandad i ett räckesprojekt på ön Blå Jungfrun i Kalmarsund. Jag har varit inhyrd assisterande smed åt Jens Erlandsson, som driver firman Skulpturjärnverket. Han fick det spännande uppdraget av Länsstyrelsen i Kalmar att tillverka och montera delvis smidda rostfria räcken i nationalparken.

I arbetet ingick även nedmontering av gamla räcken samt lagning av hål efter dessa i granitklipporna. Vilket otroligt slit det har varit emellanåt, både med tillverkningen i smedjan och vid arbetet ute på ön. Vi har tillstånd att utföra arbeten på plats under korta tidsspann. Några veckor på våren om inte havsörnen häckar, samt på hösten efter turistsäsong och innan höstovädren drar igång. Hösten 2019 hade vi vår första etablering på ön, men tyvärr försvann både vår och höst 2020 pga just havsörn och oväder.

I början av maj 2021, stod vi åter redo i hamnen i Oskarshamn och äntligen kom vi iväg. Hela 6 veckor hann vi med innan turisterna började anlända i slutet av juni. Nu är stora delar av projektet gjort och Jens fortsätter med det som återstår fram till avetableringen våren 2022.

Nu är det ledigt för mig ett tag, även om jag kommer pyssla lite vid verkstaden med allmänt underhåll och pyssel. När ässjan åter tänds upp kommer jag att fortsätta med två smidesarbeten till kyrkor.

Ta hand om er under sommaren och ät mycket glass! Det ska jag göra.

https://www.sverigesnationalparker.se/park/bla-jungfrun-nationalpark/

 

 

Jungfru 1Jungfru 3Jungfru 2

 

 

Leave a Reply