Vår och försommar på Blå Jungfrun

juni 24, 2021

Sedan 2019 har jag varit inblandad i ett räckesprojekt på ön Blå Jungfrun i Kalmarsund. Jag har varit inhyrd assisterande smed åt Jens Erlandsson, som driver firman Skulpturjärnverket. Han fick det spännande uppdraget av Länsstyrelsen i Kalmar att tillverka och montera delvis smidda rostfria räcken i nationalparken.

I arbetet ingick även nedmontering av gamla räcken samt lagning av hål efter dessa i granitklipporna. Vilket otroligt slit det har varit emellanåt, både med tillverkningen i smedjan och vid arbetet ute på ön. Vi har tillstånd att utföra arbeten på plats under korta tidsspann. Några veckor på våren om inte havsörnen häckar, samt på hösten efter turistsäsong och innan höstovädren drar igång. Hösten 2019 hade vi vår första etablering på ön, men tyvärr försvann både vår och höst 2020 pga just havsörn och oväder.

I början av maj 2021, stod vi åter redo i hamnen i Oskarshamn och äntligen kom vi iväg. Hela 6 veckor hann vi med innan turisterna började anlända i slutet av juni. Nu är stora delar av projektet gjort och Jens fortsätter med det som återstår fram till avetableringen våren 2022.

Nu är det ledigt för mig ett tag, även om jag kommer pyssla lite vid verkstaden med allmänt underhåll och pyssel. När ässjan åter tänds upp kommer jag att fortsätta med två smidesarbeten till kyrkor.

Ta hand om er under sommaren och ät mycket glass! Det ska jag göra.

https://www.sverigesnationalparker.se/park/bla-jungfrun-nationalpark/

 

 

Jungfru 1Jungfru 3Jungfru 2

 

 

Nu och då

februari 24, 2021

Lina 1

När denna bild togs av Nerikes Allehanda i April 1997, hade jag en tid funderat på hur en framtid som smed skulle kunna se ut. En av föreställningarna jag hade var att det skulle bli ett ensamt men kreativt yrke. Smidet kändes som hemma, men när jag två månader senare registrerade mitt företag och flyttade in i smedjan i Karlslund, så var jag långt ifrån säker på att detta var en bra idé. Gick det för fort? Kanske skulle jag ha gått någon mer utbildning först? Men erbjudandet om en bra lokal var för lockande.

Första åren tillverkade jag serier av ljusstakar, ljuskronor och byggnadsvårdsdetaljer. När jag kände att det inte var lönsamt och utmanande nog åtog jag mig mer räckes, grind och kyrkjobb. I skrivande stund är mitt fokus på att utveckla en ny typ av gravljushållare, uppdatera verkstaden och bygga mallar i trä till kommande projekt. Utveckling och variation är det som gör yrket riktigt kul!

Nu år 2021, så har de yrkesverksamma smederna ökat i antal och en otroligt trevlig gemenskap och öppenhet har vuxit fram. Ju fler som kan visa kunderna de olika användningsområdena för varmsmidesdesign, desto mer spännande och lönsamma jobb får vi. Vi anlitas av både privatpersoner, arkitekter och företag. Kursverksamheten ökar och jag upplever att allmänheten har bättre koll på vad en smed gör idag. Smidesutbildningarna har också blivit fler och många vill satsa på yrket heltid eller deltid efter sin examen.

 

Nu har jag lagt in nya bilder i galleriet. Gå in och kika!